AFP VINTAGE - CÂY MÈO LEO 3 CHÂN

Cây mèo leo 3 chân mang đến sự yên tâm, chắc chắn và thẩm mỹ cao. Ngoài ra, cây còn có chỗ trú ẩn cho mèo khi cần nghỉ ngơi.

Kích thước: 43 x 43 x 70 cm