CÔNG TY TNHH VƯỜN THÚ THÀNH PHỐ - CITYZOO CO.Ltd
Địa chỉ: 146D4 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh.
Hotline: (028) 22 10 86 86
Điện thoại: (028) 37 90 54 52; Fax: (028) 37 90 54 53
Email: sales@cityzoo.vn - Website: www.cityzoo.vn
Trang liên kết:  www.banchomeo.com    www.thucungtv.com